המחירון תקף החל מ: 01/03/2024
אין השתתפות הלקוח או כל תשלום עבור עלות ביקור טכנאי (למעט הכל כלול לבית)
ללקוחות מעל גיל 65 תינתן הנחה מיוחדת ממחירי המבצע של החברה
בכפוף להצגת אסמכתא ו/או תעודת אזרח ותיק והכל בהתאם למחירון המפורסם באתר החברה

מוצרי יוקרה (תוספת של 10 ₪):

 • פוסטר
 • פאגור
 • קופרבוש
 • סונור
 • בומפני
 • שולטס
 • טלוויזיה מעל גודל של 70 אינץ' לא ניתן לרכוש עבורה חבילות שירות
 • מילה
 • ליבהר
 • סמאג
 • בליני
 • סונר סמגאל
 • טקה TEKA